Katedra_WEB (1)

katedra energetických strojů a zařízení

„Energie je to, co vše uvádí do pohybu.“ (Aristoteles)
pro uchazeče

Něco málo o nás

Katedra energetických strojů a zařízení (KKE) pod Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni je zaměřena na vzdělávání studentů v oblasti klasického jaderného energetického strojírenství.

KKE garantuje několik studijních programů v bakalářskémnavazujícím i doktorském studiu – Strojní inženýrství (Bc.), Stavba energetických strojů a zařízení (Mgr.) a Teorie a stavba strojů (Ph.D.).

Jedinečnost katedry spočívá v osobním přístupu a v obsazení výuky odborníky z praxe, kteří patří mezi špičky v oboru. Studenti katedry mohou během studia absolvovat odborné stáže a trainee programy v průmyslových podnicích, v rámci kterých řeší reálné projekty nejen na území České republiky.

Cílem katedry je seznámit studenty s novými i netradičními trendy moderní energetiky a naučit je základům všech známých forem přeměny energie.

Vysoká úroveň znalostí studentů zajišťuje výjimečnou uplatnitelnost na trhu práce po ukončení studia.

Studium na KKE je zásadní odrazový bod pro vaší úspěšnou kariéru v energetickém strojírenství.

Počet absolventů za posledních 10 let

193

absolventů
Uplatnitelnost na trhu

100

procent
Průměrný plat absolventů

49600

korun českých