graduate

S námi se v profesním světě neztratíte

Díky vysoké kvalifikaci a získaným znalostem snadno najdete zajímavou a dobře ohodnocenou práci...

Profil Absolventa

Studium je zaměřeno na získání jak teoretických znalostí tak i praktických dovedností potřebných pro projektování a konstruování energetických strojů a zařízení nebo jaderně energetických zařízení. Absolvent od nás odchází také vybaven znalostmi pro zajištění montáže, provozu a řízení těchto zařízení.

Odborné znalosti absolventů

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavba energetických strojů a zařízení aktivně ovládá alespoň jeden světový jazyk, který mu umožňuje v odborných činnostech komunikovat se zahraničními specialisty.

Díky studiu u nás na katedře mají absolventi:

 • hlubší teoretické znalosti z mechaniky tekutin,
 • hlubší znalosti z termomechaniky, přenosu tepla a hmoty,
 • hlubší znalosti z oblasti parních turbín,
 • širší znalosti z ostatních oblastí aplikované mechaniky a pružnosti a pevnosti,
 • širší znalosti o materiálech pro energetiku,
 • širší znalosti týkající se sekundárního okruhu jaderné elektrárny.

Tyto znalosti navíc ještě rozšíří a prohloubí díky odborné specializaci, kterou si během studia volí.

Odborné dovednosti absolventů

Naši absolventi jsou schopni provádět řadu odborných činností, mimo jiné například:

 • provádět základní analytické výpočty mechaniky tekutin,
 • provádět základní analytické výpočty z termomechaniky, přenosu tepla a hmoty,
 • aplikovat teorii na výpočty základního návrhu parní turbíny,
 • aplikovat teorii na výpočty základního návrhu dalších tepelných strojů, spalovacích zařízení a výměníků tepla,
 • uplatnit základní dovednosti potřebné pro zkoušení energetických strojů,
 • provést základní dimenzování nejdůležitějších vybraných komponent tlakových obálek energetických zařízení,
 • využívat CAD prostředků, CFD software a MKP programů pro návrh energetických strojů nebo jaderně energetických zařízení,
 • používat odbornou terminologii a zpracovat technickou dokumentaci
 • uplatnit základní dovednosti potřebné pro zkoušení energetických strojů.

Seznamte se – naši absolventi

Vojtěch Janský

Úspěšný absolvent Katedry energetických strojů a zařízení působí od podzimu roku 2022 na pozici systémového inženýra v týmu Technika společnosti Dukovany II a.s. a podílí se na přípravě výstavby nového jaderného zdroje v Česku.

Své studium na katedře Vojta úspěšně zakončil v roce 2010. Zvolil si zaměření na jaderně energetická zařízení. Ještě během studií v roce 2009 využil možnosti získat zkušenosti v zahraničí a účastnil se Joliot/Otto Hahn Summer School on Nuclear Reactors "Physics, Fuels and Systems". Také ocenil nabídku trainee programů, které katedra zprostředkovává, a v průběhu posledního ročníku spolupracoval s firmou Škoda JS a.s. Měl díky tomu jedinečnou možnost podílet se na projekčních činnostech pro dostavbu 3. a 4. bloku JE Mochovce.

Proč zvolil právě zaměření na jaderně energetická zařízení? „Myšlenka byla velmi jednoduchá: Energii a obzvlášť elektrickou budou lidé potřebovat mít dostupnou ve stále větší a větší míře. S ohledem na klimatická specifika České Republiky bude jaderná energetika plnit jeden ze základních pilířů v oblasti zdrojů energie (elektrické i tepelné) a to zdroje bezemisního. Jedná se o velice široký obor, vyžadující přesah do mnoha oblastí a každodenní nabývání nových vědomostí a zkušeností. Na základě studia jaderné specializace na KKE, kdy byly předměty propojovány s příklady s praxe a přednášeny odborníky s dlouholetými zkušenostmi a následně nabytých profesních zkušeností mohu napsat jen, že není problém se uplatnit na trhu práce a to nejen v ČR. Pozice v jaderné energetice lze v dlouhodobém výhledu vnímat jako velmi atraktivní a specialisté v tomto oboru jsou a budou velmi žádaní. Obzvláště při výhledu na plánovaný rozvoj a výstavbu nových zdrojů (velkých i modulárních reaktorů), provozem stávajících, ale i s činnostmi při vyřazování z provozu JE a nakládání s jaderným odpadem při jeho konečném uložení.“

Po absolvování vybíral z bohaté nabídky profesních příležitostí a nastoupil do ŠKODA JS a.s., kde postupně prošel pozicemi projektanta, zástupce vedoucího spouštění a konečně i vedoucího koordinace montáže za rozsah dodávky ŠKODA JS a.s. Na podzim roku 2015 nastoupil do společnosti KP RIA a.s., kde se podílel na realizaci projektu obnovy bloku 3 a 4 elektrárny Chvaletice a na koordinaci montážních činností na strojovně. Od podzimu roku 2017 nastoupil na pozici projektového manažera budovy bezpečnostních systémů do firmy Fennovoima OY ve Finsku a zapojil se do projektu výstavby nové jaderné elektrárny Hanhikivi 1 s reaktorem AES2006.

Kateřina Vašíčková

Další z absolventů a absolventek, na které jsme hrdí. Katka na Katedře energetických strojů a zařízení absolvovala studijní program Strojní inženýrství. Díky tomu, jak sama přiznává, se jí později otevřela řada zajímavých pracovních příležitostí:

„Po prvních dvou letech společné strojní přípravy mi uchvátila jaderná energetika, což vedlo k výběru specializace Stavba energetických strojů a zařízení v posledním ročníku bakalářského studia a posléze k zapsání na navazující dvouleté studium Stavba jaderně energetických strojů a zařízení, kde jsem měla možnost získávat znalosti a zkušenosti od skutečných odborníků ve svých oborech. Studium mi současně umožnilo absolvovat Letní univerzitu v jaderné elektrárně Temelín, Mezinárodní letní jadernou školu v Rovenské jaderné elektrárně či nahlédnout do procesu vyřazování z provozu jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích.

Již během studia jsem navázala spolupráci se společností ŠKODA JS a.s., konkrétně s divizí Inženýring a SKŘ, v níž jsem pokračovala i po ukončení vysokoškolského studia v odboru Projekce, kde jsem se podílela především na zpracování dat z laserového 3D skenování vybraných technologických celků pro společnost ČEZ a.s., kam jsem posléze nastoupila na pozici operátora sekundárního okruhu v zácviku. V současnosti tak prohlubuji a rozšiřuji své znalosti pro možnost budoucího usednutí na blokovou dozornu jaderné elektrárny Temelín.“