Bakalářské studium

Přijímací řízení

1) Informace k přijímacímu řízení

2) E-přihláška

3) Vizualizace studia – Strojní inženýrství – Stavba energetických strojů a zařízení

Strojní inženýrství B0715A270013

Standardní délka studia: 3 roky
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Jazyk výuky: čeština
Specializace: Stavba energetických strojů a zařízení (prezenční)

O PROGRAMU

Tříleté bakalářské prezenční nebo kombinované studium je primárně určené těm, kteří plánují pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech. Studium obsahuje předměty technického charakteru, které studenty připraví na přímé uplatnění v praxi. První dva ročníky studia jsou pro všechny studenty společné a teprve pak si studenti volí své zaměření na příslušné oborové katedře.

Na této katedře pak student zpracuje svoji závěrečnou bakalářskou práci. Studium na Fakultě strojní se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem). 

UPLATNĚNÍ

Své uplatnění naleznete především ve strojírenských firmách, u energetických firem, dále v oblasti letectví či automotivu. Výborně uplatnit se můžete také v obchodních a poradenských firmách a ve státní správě. Propojení technického vzdělání s ekonomicko-manažerskými dovednostmi umožní našim studentům řešení komplexních problémů v odborné praxi.

Studium očima studenta