Setkejte se s námi

Katedra každoročně pořádá mezinárodní konferenci Energetické stroje, které se pravidelně účastní odborníci z praxe a výzkumných organizací. Součástí konference je i Studentská vědecká konference, která je určená pro prezentaci vědeckých výsledků studentů.

Významnou akcí katedry jsou Jaderné dny, které se konají každý rok ve spolupráci s předními jadernými pracovišti u nás i v zahraničí. Zaměřují se na energetická témata současnosti, bezpečný provoz a výstavbu nových jaderných zdrojů. Jaderné dny jsou každoročně zahájeny dvoudenní mezinárodní konferencí, následují odborné přednášky pro střední školy, které se těší čím dál většímu zájmu. Významnou část Jaderných dnů tvoří originální výstava, která zvyšuje povědomí o jaderné energetice, jejích principech a historii.

Budoucnost není pouze v energetice, ale také v dětech, a proto se již od roku 2016 zapojujeme do výuky na Dětské technické univerzitě. Naší snahou je ukázat žákům, že technika nejsou jen dlouhé a složité matematické výpočty, které vídají v učebnicích, ale že technické vzdělání může být také zábava a otevřít jim nové obzory.