Výzkum_WEB

Výzkum na Kke

Oblasti výzkumu

Hlavní oblastí výzkumu jsou numerické simulace a experimentální práce zaměřené na proudění v průtočné části parních turbín.

Katedra je vybavena laboratořemi se vzduchovou turbínou a aerodynamickými tunely. Pro měření proudových a teplotních polí je využíváno moderních sofistikovaných metod, jakými jsou laserová, ultrazvuková, pneumatická a drátková anemometrie.

Řada problémů je řešena matematickými simulacemi, pro které je katedra vybavena potřebným softwarovým i hardwarovým aparátem.

Řeší se problémy kmitání lopatek a trubkových svatků, zvyšování účinnosti průtočné části turbíny, omezení ztrát difuzoru, termofyzikální vlastnosti vodní páry a jiné.

Výzkum v oboru mechaniky tekutin, termodynamiky a měřicích metod

Hlavním úkolem tohoto výzkumného programu je navrhování a testování komponent proudových strojů a jejich součástí. Jedná se zejména o lopatkovou část, dále o výměníky tepla a potrubní systémy.

Hlavní směry výzkumu

 • Výzkum proudění tekutin a přenosu tepla, zejména procesy spojené s turbulencí
 • Využití experimentálních metod pro testování lopatkových strojů a pro validaci výpočetních simulací
 • Matematické modelování výše uvedených procesů pomocí metod CFD
 • Expertní činnost zaměřena na přenos tepla a hmoty v technických aplikacích

Výzkum v oboru mechaniky tekutiny, vibrací a akustiky

Hlavní úkoly tohoto výzkumného programu jsou analýza vlivu proudící tekutiny na stabilitu obtékaných těles a studium aeroakustických problémů.

Hlavní směry výzkumu

 • Proudem vybuzené vibrace (lopatkových kaskád, lopatkové svazky)
 • Pokročilé identifikační metody mechanicko-tekutinových systémů
 • Akustická kamera (beamforming)

 

Výzkum v oboru lopatkových strojů, termodynamických cyklů a jaderné energetiky

Hlavní úkoly tohoto výzkumného programu jsou navrhování a ověřování nových komponent lopatkových strojů na stendech laboratoře, výpočty termodynamických cyklů zaměřené na zvyšování jejich účinnosti a výpočetní simulace doplněné experimenty na modelech uzlů jaderných zařízení.

Hlavní směry výzkumu

  • Zvyšování účinnosti a dlouhodobé provozní spolehlivosti lopatkových strojů
  • Výzkum nových pracovních médií pro moderní energetické zařízení (ORC)
  • Výpočtové simulace a experimenty vedoucí ke stálému zvyšování bezpečnosti jaderných zařízení a k prodlužování jejich životnosti