Publikační činnost

Publikace za rok 2022

Články

[1]DUDA, D. YANOVYCH, V. TSYMBALYUK, V. URUBA, V. Effect of Manufacturing Inaccuracies on the Wake Past Asymmetric Airfoil by PIV. Energies, 2022, roč. 15, č. 3, s. nestránkováno. ISSN: 1996-1073

[2]KALOVÁ, J. MAREŠ, R. Temperature Dependence of the Surface Tension of Water, Including the Supercooled Region. International Journal of Thermophysics, 2022, roč. 43, č. 10, s. 1-14. ISSN: 0195-928X

[3]KLIMKO, M. ŽITEK, P. DUDA, D. RUDAS, B. Estimation of the Induced Incidence of a High Reaction Axial Turbine Bucket. Energies, 2022, roč. 15, č. 17, s. nestránkováno. ISSN: 1996-1073

[4]MICHÁLEK, P. PROCHÁZKA, P. URUBA, V. STANISLAV, P. Influence of surface roughness on the wake structure of a circular cylinder at Reynolds number 5× 103 to 12× 103. EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS, 2022, roč. 96, č. NOV-DEC 2022, s. 15-25. ISSN: 0997-7546

[5]SKLABINSKYI, V. LIAPOSHCHENKO, O. PITEĽ, J. PAVLENKO, I. SKYDANENKO, M. OSTROHA, R. YUKHYMENKO, M. SIMEIKO, K. DEMIANENKO, M. VOLF, M. STARYNSKYI, O. YURCHENKO, O. MANDRYKA, O. Experimental Studies and Condition Monitoring of Auxiliary Processes in the Production of Al2O3 by Sol–Gel Technology. Processes, 2022, roč. Volume 10, č. Issue 10, s. 1-21. ISSN: 2227-9717

[6]URUBA, V. PROCHÁZKA, P. SEDLÁŘ, M. KOMÁREK, M. DUDA, D. Experimental and Numerical Study on Vortical Structures and Their Dynamics in a Pump Sump. Water, 2022, roč. 14, č. JUL 2022, s. 1-29. ISSN: 2073-4441

[7]VANÍČEK, O. CHALUŠ, M. LIŠKA, J. GLUSA, T. VLASÁK, J. VAŠÍČKOVÁ, E. BROM, K. Low-pressure turbine blade leading edge protection using robotic laser cladding technology. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY, 2022, roč. 122, č. 5-6, s. 2543-2559. ISSN: 0268-3768

[8]YANOVYCH, V. DUDA, D. URUBA, V. TOMÁŠKOVÁ, T. Hot-Wire Investigation of Turbulence Topology behind Blades at Different Shape Qualities. Processes, 2022, roč. 10, č. 3, s. nestránkováno. ISSN: 2227-9717

Konference, workshop, výstava

[9]Pelikán, M. Volf, M. Vacková, M. Koreisová, E. Studentská vědecká konference Energetické stroje 2022. Plzeň, 07.06.2022–09.06.2022.

[10]Pelikán, M. Volf, M. Vacková, M. Koreisová, E. Energetické stroje a zařízení 2022. Plzeň, 07.06.2022–09.06.2022.

[11]Zdebor, J. Volf, M. Jiřičková, J. Grusová, L. Vacková, M. Nuclear power and Green Deal. Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, 14.09.2022–15.09.2022.

[12]Zdebor, J. Volf, M. Jiřičková, J. Vacková, M. Grusová, L. Jaderné dny 2022. Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, 14.09.2022–19.10.2022.

Prototyp, funkční vzorek

[13]DUDA, D. ŽITEK, P. KLIMKO, M. TSYMBALYUK, V. HORÁČEK, V. Konstrukční uspořádání přívodu laserového nože do průtočné části lopatkového stroje. 2022.

[14]MATAS, R. SEDLÁČEK, J. ERET, P. BRABEC, B. Vnitřní vestavby beztlakového experimentálního zařízení a funkční geometrie topných imitátorů palivových prutů. 2022.

Stať ve sborníku

[15]DEMIANENKO, M. VOLF, M. BANIAS, M. STARYNSKYI, O. Numerically modelling temperature deformations and stresses in the exhaust system of a gas compressor unit. In MATEC Web of Conferences. neuveden: EDP Sciences, 2022. s. 1-10. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

[16]DUDA, D. YANOVYCH, V. URUBA, V. YASAR, D. Wake flow past an ALUTEC profile. In EPJ Web of Conferences Volume 269 (2022) EFM19 – Experimental Fluid Mechanics 2019. Liberec: EPD Sciences, 2022. s. 01011-1-6. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X

[17]DUDA, D. HORÁČEK, V. KLIMKO, M. PETR, M. URUBA, V. YANOVYCH, V. ŽITEK, P. Preliminary results of PIV measurement past a stator wheel inside the VT-400 test turbine. In MATEC Web of Conferences Volume 367 (2022) 21st Conference on Power System Engineerin. Plzeň: EPD Sciences, 2022. s. 00007-1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

[18]DUDA, D. YANOVYCH, V. URUBA, V. HORÁČEK, V. MARTIN, N. TOMÁŠ, J. ŽITEK, P. ABRHÁM, V. PETR, M. KUBÍKOVÁ, T. TOMÁŠKOVÁ, T. TSYMBALYUK, V. Přehled některých výsledků laboratoře proudění na Západočeské univerzitě v Plzni od posledního sympózia v roce 2019. In 34th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY PROCEEDINGS. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2022. s. 3-16. ISBN: 978-80-87117-21-7

[19]DUDA, D. BÉM, J. YANOVYCH, V. URUBA, V. Grid turbulence studied by Particle Image Velocimetry. In EPJ Web of Conferences Volume 269 (2022) EFM19 – Experimental Fluid Mechanics 2019. Liberec: EPD sciences, 2022. s. 01010-1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2100-014X

[20]DUDA, D. YANOVYCH, V. URUBA, V. Simple Rheoscopic Flows Used in Teaching Fluid Mechanics. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2022. s. 37-43. ISBN: 978-80-87012-77-2 , ISSN: 2336-5781

[21]JEŘÁBEK, M. VOLF, M. RICHTER, L. Air Drying in an Industrial Compressor. In 21st Conference on Power System Engineering. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2022. s. 1-11. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

[22]MATAS, R. SYKA, T. HURDA, L. LINHARTOVÁ, Z. Numerical modelling and experimental investigation of the influence of selected geometric elements on the working characteristics of radial compressor stages with prismatic blades. In EFM19 – Experimental Fluid Mechanics 2019. Les Ulis: EDP Sciences, 2022. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno

[23]NAROVEC, J. DUDA, D. HORÁČEK, V. TOMÁŠKOVÁ, T. URUBA, V. YANOVYCH, V. Vorticity statistics in the near wake of asymmetric prismatic airfoil NACA 64-618 at negative angle of attack –10° at Reynolds numbers 1.6 ⋅ 104 and 1.6 ⋅ 105 in distance 0.0 – 0.4 × chord past trailing edge measured by Particle Image Velocimetry. In MATEC Web of Conferences Volume 367 (2022) 21st Conference on Power System Engineering. Plzeň: EPD Sciences, 2022. s. 00017-1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

[24]TSYMBALYUK, V. DUDA, D. PRVNÍ POKUS PIV MĚŘENÍ NA KMITAJÍCÍCH LOPATKÁCH TURBÍNOVÉ MŘÍŽE. In 34th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY PROCEEDINGS. Praha: Institute of Hydrodynamics CAS, v. v. i., 2022. s. 50-58. ISBN: 978-80-87117-21-7

[25]YANOVYCH, V. DUDA, D. URUBA, V. PROCHÁZKA, P. ANTOŠ, P. Effect of Cylinder Roughness on Strouhal Number. In Topical Problems of Fluid Mechanics 2022. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2022. s. 201-207. ISBN: 978-80-87012-77-2 , ISSN: 2336-5781

[26]YANOVYCH, V. DUDA, D. URUBA, V. KOSIAK, P. HORÁČEK, V. Turbulence topology behind different sections of the wind turbine blade. In MATEC Web of Conferences Volume 367 (2022) 21st Conference on Power System Engineering. Plzeň: EPD Sciences, 2022. s. 00023-1-9. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

Zpráva

[27]DUDA, D. KLIMKO, M. ŽITEK, P. Měření proudového pole za rozváděcím kolem experimentální turbíny VT-400 metodou PIV. neuveden, 2022.

[28]KLIMKO, M. ŽITEK, P. SYNÁČ, J. Návrh průtočné části plynové turbíny turbokompresoru. Neuveden, 2022.

[29]SYNÁČ, J. KLIMKO, M. BAJIĆ, S. ŽITEK, P. Návrh profilové mříže oběžné lopatky posledního stupně plynové turbíny pro tunelové měření. Neuveden, 2022.

[30]VOLF, M. FRANK, J. JEŘÁBEK, M. PELIKÁN, M. Model přečerpávací vodní elektrárny. Plzeň, statutární město, 2022.

[31]VOLF, M. ČUTKA, V. CFD simulace vertikální větrné turbíny se třemi spirálovitými listy. Workpress Aviation s.r.o., 2022.

[32]VOLF, M. ŽITEK, P. Výpočet doběhu sekundárního okruhu s dusíkem pro heliem chlazené SMR. ÚJV Řež, a.s. - zapsáno 29. srpna 2012, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.- vymazáno 29. srpna 2012, 2022.

[33]VOLF, M. DEMIANENKO, M. Guidelines for the comparison of experimental measurements with results from 1D reciprocating compressor simulator. GEA Refrigeration Netherlands N.V., 2022.

Publikace za rok 2021

[1]PELIKÁN, M. VOLF, M. CFD simulation of cooled exhaust pipe. In 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville: AIP Publishing, 2021. s. 040006-1-040006-10. ISBN: 978-0-7354-4067-8 , ISSN: 0094-243X

[2]HLAVÁČ, J. VOLF, M. Optimization of a catalytic converter chamber. In 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville: AIP Publishing, 2021. s. 040004-1-040004-8. ISBN: 978-0-7354-4067-8 , ISSN: 0094-243X

[3]FRANK, J. VOLF, M. BAJIĆ, S. CFD evaluation of the influence of the parts of a shell and tube heat exchanger on heat transfer. In MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2021. s. 1-12. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

[4]YANOVYCH, V. DUDA, D. URUBA, V. KOSIAK, P. The structure of turbulent flow behind the NACA 0012 airfoil at high angles of attack and low Reynolds number. In 20th Conference on Power System Engineering. Pilsen: EDP Sciences, 2021. s. 1-10. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X [5]DUDA, D. URUBA, V. YANOVYCH, V. Wake width: Discussion of several methods how to estimate it by using measured experimental data. Energies, 2021, roč. 14, č. 15, s. 4712. ISSN: 1996-1073

[6]Zdebor, J. Volf, M. Jiřičková, J. Grusová, L. New nuclear source for the Czech Republic – state of preparation in 2021. Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni, 15.09.2021 - 16.09.2021.

[7]VOLF, M. Numerické simulace plnění trubiček EGR výměníku. ATTL a spol. s.r.o. Továrna na stroje, 2021.

[8]KLIMKO, M. ŽITEK, P. Analýza vlivu vefukování patní axiální mezerou. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2021.

[9]RICHTER, L. Směrnice pro konstrukci a užití šroubových motorů. EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy, 2021.

[10]ŠVANČARA, P. DUDA, D. HRUBCOVÁ, P. ROTTER, M. SKRBEK, L. LA MANTIA, M. DURZOY, E. DIRIBARNE, P. ROUSSET, B. BOURGOIN, M. GIBERT, M. Ubiquity of particle-vortex interactions in turbulent counterflow of superfluid helium. Journal of Fluid Mechanics, 2021, roč. 911, č. A8, s. 1-22. ISSN: 0022-1120

[11]DUDA, D. JELÍNEK, T. NĚMEC, M. URUBA, V. YANOVYCH, V. ŽITEK, P. Observation of flow structure past a full-stage axial air turbine at the nominal and off-design states. In AIP Conference Proceedings. Pilsen: AIP Publishing, 2021. s. 030004-1-030004-7. ISBN: 978-0-7354-4067-8 , ISSN: 0094-243X

[12]KLIMKO, M. Studie aerodynamického přetěžování stupně. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2021.

[13]VOLDŘICH, J. ŠTUDENT, J. Namáhání kompresorového kola typ H6688/2-VH. 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o., 2021.

[14]DUDA, D. YANOVYCH, V. URUBA, V. ŽITEK, P. MILČÁK, P. JELÍNEK, T. NĚMEC, M. Experimental investigation of the unsteady stator/rotor wake characteristics downstream of an axial air turbine. International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power, 2021, roč. 6, č. 3, s. nestránkováno. ISSN: 2504-186X

[15]YANOVYCH, V. ŽITEK, P. HASHEMI DEZAKI, H. POLIEVODA, Y. Effect of vibration on the rheological properties of glycerin during its purification. Journal of Vibroengineering, 2021, roč. 23, č. 5, s. 1095-1108. ISSN: 1392-8716

[16]KLIMKO, M. Studie nenávrhových režimů turbínového stupně. Doosan Škoda Power s.r.o. (dříve Škoda Power s.r.o.; dříve Škoda Power a.s. Škoda Energo, s.r.o.), 2021.

[17]ŽITEK, P. KLIMKO, M. Proudění průtočnou částí lopatkového stroje. 2021.

[18]RICHTER, L. LINHART, J. VOLF, M. ŠVÍGLER, J. RENDLOVÁ, Z. PLÁNIČKA, S. TASCHEK, M. SEEGER, J. LINHART, V. TUZAR, O. STAVÁR, F. Funkční vzorek šroubového motoru. 2021.

[19]VOLF, M. BAJIĆ, S. Numerická simulace trubiček katalyzátoru ATTL a HANON. ATTL a spol. s.r.o. Továrna na stroje, 2021.

[20]DUDA, D. ABRHÁM, V. URUBA, V. YANOVYCH, V. Turbulent jet stability increased by ribs inside the nozzle – Stereo PIV measurement one diameter past the nozzle. In 20th Conference on Power System Engineering. Pilsen: EDP Sciences, 2021. s. 1-7. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X [21]Richter, L. Vacková, M. Volf, M. Bajić, S. Pelikán, M. Energetické stroje a zařízení 2021. Plzeň, 07.09.2021 - 09.09.2021.

[22]JEŘÁBEK, M. VOLF, M. DUDA, D. Designing a top cooling system for an electromagnetic calorimeter. In MATEC Web of Conferences. Francie: EDP Sciences, 2021. s. 1-14. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

[23]ŽITEK, P. KLIMKO, M. Vliv axiální vzdálenosti mezi rozváděcím a oběžným kolem lopatkového stroje. 2021.

[24]Zdebor, J. Volf, M. Jiřičková, J. Grusová, L. Bajić, S. Jaderné dny 2021. Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni, 15.09.2021 - 20.10.2021. [25]KLIMKO, M. LENHARD, R. ŽITEK, P. KADUCHOVÁ, K. Experimental Evaluation of Axial Reaction Turbine Stage Bucket Losses. Processes, 2021, roč. 9, č. 10, s. 1-16. ISSN: 2227-9717

[26]Vacková, M. Volf, M. Pelikán, M. Richter, L. Bajić, S. Studentská vědecká konference Energetické stroje 2021. Plzeň, 07.09.2021 - 09.09.2021. [27]VOLF, M. BAJIĆ, S. Numerická simulace kovových trubiček katalyzátoru. ATTL a spol. s.r.o. Továrna na stroje, 2021.

[28]VOLF, M. CFD simulation of the cooling system of a calorimeter detector. In 19TH CONFERENCE ON POWER SYSTEM ENGINEERING. Melville: AIP Publishing, 2021. s. 040001-1-040001-7. ISBN: 978-0-7354-4067-8 , ISSN: 0094-243X

[29]YANOVYCH, V. DUDA, D. URUBA, V. Dimensional analysis parameters of turbulence in the wake of a square cylinder. In AIP Conference Proceedings. Pilsen: American Institute of Physics, 2021. s. 1-7. ISBN: 978-0-7354-4067-8 , ISSN: 0094-243X

[30]SLÁMA, V. MRÓZEK, L. TAJČ, L. KLIMKO, M. ŽITEK, P. Flow analysis in a steam turbine control valve with through-flow valve chamber. Journal of Nuclear Engineering and Radiation Science, 2021, roč. 7, č. 2, s. 021404-1 - 021404-7. ISSN: 2332-8983

[31]RICHTER, L. RENDLOVÁ, Z. PLÁNIČKA, S. SEEGER, J. TASCHEK, M. VOLF, M. PELIKÁN, M. LINHART, V. Experimental and numerical analysis of an oil-flooded air screw expander. In MATEC Web of Conferences, Volume 345, 2021. France: EDP Sciences, 2021. s. 1-13. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2274-7214

[32]VOLF, M. ERET, P. Overview of Valve Dynamics Simulator version 6. GEA Refrigeration Netherlands N.V., 2021.

[33]VOLF, M. ŽITEK, P. Návrh jmenovitého stavu sekundárního cyklu pro projekt TAČR KOBRA. Technologická agentura České Republiky, 2021. [34]VOLF, M. RICHTER, L. 3D skenování šroubového expandéru a související CFD simulace. EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy, 2021.

[35]YANOVYCH, V. DUDA, D. URUBA, V. Structure turbulent flow behind a square cylinder with an angle of incidence. European Journal of Mechanics, B/Fluids, 2021, roč. 85, č. Januray - February 2021, s. 110-123. ISSN: 0997-7546

[36]DUDA, D. JELÍNEK, T. NĚMEC, M. URUBA, V. YANOVYCH, V. ŽITEK, P. Particle image velocimetry measurement inside axial air test turbine - Effect of window. In AIP Conference Proceedings. Pilsen: American Institute of Physics, 2021. s. 1-12. ISBN: 978-0-7354-4067-8 , ISSN: 0094-243X

[37]VOLF, M. BAJIĆ, S. Numerická simulace testování trubiček EGR výměníku na stolici ATTL. ATTL a spol. s.r.o. Továrna na stroje, 2021. [38]VOLF, M. PELIKÁN, M. ŽITEK, P. Analysis of the secondary circuit of a gas-cooled fast reactor. In MATEC Web of Conferences. Les Ulis Cedex A: EDP Sciences, 2021. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2261-236X

[39]VOLF, M. ERET, P. Evaluation of ring valve dynamics used in piston compressor. GEA Refrigeration Netherlands N.V., 2021.